Krstarenje - Split

Kratak opis - Split

Split se nalazi na Splitskom poluostrvu u središnjoj Dalmaciji, na obali Jadranskog mora. Okružuju ga planine Mosor, Kozjak, Perun i Marjan. Blizu poluostrva nalaze se prelepa ostrva Brač, Hvar, Šolta i Čiovo.

 

Do skoro se smatralo da istoija naselja u Splitu datira od izgradnje Dioklecijanove palate, a to je između 295. i 305.godine. Međutim, skorija arheološka iskopavanja su pronašla svedoke postojanja naselja mnogo pre ovog perioda. Sluti se da je tu možda bilo naselje Ilira.

 

Tek od VII veka počelo je veće naseljavanje palate i proširenje naselja izvan njenih zidina. U vizantijsko doba bio je deo Vizantijske Dalmacije, te je tada hristijanizovan, a Dioklecijanova palata je postala crkva. U X veku Split je bio središte crkvenih dešavanja i sabora.

 

Od XII do XV veka Split je kao vizantijski grad funkcionisao kao samostalna zajednica sa sopstvenim statutom iz 1312. Od XV veka do pada Mletačke Republike 1797., Split je bio pod mletačkom vlašću. Kad su ga osvojili Turci, uvozno-izvozni i trgovonski aspekt grada još više dolazi do izražaja.

 

Od 1805.do 1813. Split je bio pod francuskom vlašću, a po padu Napoleona, prelazi u ruke Habzburške Austrije. Posle Prvog svetskog rata Dalmacija ulazi u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Od tada Split počinje ubrzani razvoj, izgrađena je železnička pruga do Zagreba, a masa Hrvata koji nisu hteli italijanitzaciju koja je obuhvatila Zadar, Istru , Rijeku i Trst kada si pripali Italiji, dolazi u Split. Socijalistička Jugoslavija Splitu donosi još veći razvoj, industrijalizaciju, te i porast stanovništva.

 

Split je danas drugi po veličini grad u Hrvatskoj. Ima 220.500 stanovnika na površini od 63 km2, sa gustinom naseljenosti 3.515 stanovnika/1 km2. Univerzitetski je grad. Po jednoj od teorija naziv grada potiče od Dioklecijanove palate (palatum ili s-palatum) oko koje je izgrađen centar grada. Prema drugoj teoriji, naselje koje je u antičko vreme postojalo na teritoriji Splita zvalo se Spalatos, po biljci brnistri (grč. aspalatos).
 

Vaši utisci - Split

Trenutno nema utisaka... Budite prvi, ostavite svoj utisak.

Putopisi - Split

Trenutno nema putopisa... Budite prvi, kreirajte svoj putopis
Pošalji stranu na:


Avio karte